משנה תורה - ספר נזקים - הלכות נזקי ממון - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הלכות נזקי ממון

יש בכללן ארבע מצוות עשה; וזה הוא פרטן:  (א) דין השור; (ב) דין ההבער; (ג) דין הבור; (ד) דין ההבערה.  וביאור מצוות אלו בפרקים אלו.