משנה תורה - ספר טהרה - הלכות טומאת אוכלין - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז


הלכות טומאת אוכלין

מצות עשה אחת, והיא דין טומאת משקין ואוכלין והכשרן.  וביאור מצוה זו בפרקים אלו.